فروش انواع ماشینهای جوجه کشی و لوازم

محصولات جدید

دستگاه 48 عددی مارک نکست 1. بدون یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن

 

قيمت: 16,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 168 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه ه

 

قيمت: 20,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 336 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه ه

 

قيمت: 25,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 504 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه ه

 

قيمت: 30,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 840 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه ه

 

قيمت: 40,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 1008 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس داخلی با دو ساعت کار مداوم بدون نیاز به برق شهری درصورت قطعی برق 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها وی

 

قيمت: 50,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 1344 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه هوای

 

قيمت: 55,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 1680 عددی مرغ 1. بدون یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه

 

قيمت: 70,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 2184 عددی مرغ 1. دارای یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه

 

قيمت: 80,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 2688 عددی مرغ 1. دارای یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلی

 

قيمت: 90,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 3192 عددی مرغ 1. دارای یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلیه

 

قيمت: 100,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon icon

دستگاه 3696 عددی مرغ 1. دارای یو پی اس داخلی 2. دارای بخار ساز سرد 3. دارای موتور قدرتمند 4. با 1/ خطا 5. با برد ترکیه 6. دارای فن تخلیه 7. با بدنه پی وی سی 8. با راکها ویا جای شانه الومنیومی ضد زنگ ضد باکتریایی 9. دارای فن تخلی

 

قيمت: 105,000,000 ریال
تعداد: 1000 دستگاه

icon iconفروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک